Центр Разумкова розвиває партнерство з провідними науково-дослідними установами України

20 квітня 2024

18 квітня 2024 р. відбулося підписання Угоди про співробітництво між Український центром економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Угоду підписали президент Центру Разумкова Юрій Якименко та директор ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса Олег Рафальський.

Предметом угоди є спільна робота сторін за напрямами їх діяльності, зокрема у створеннінауково-дослідницьких, інформаційно-аналітичних та експертних матеріалів. Передбачається, що співпраця здійснюється у формі наукових заходів(форумів, дискусій, майстер-класів, навчальних занять, нарад, досліджень і розробок, обміну інформацією та документацією, взаємного обміну фахівцями тощо).

Укладена угода є логічним розвитком багаторічної співпраці Центру Разумкова таІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, яка закладає юридичні підвалини для розширення і поглиблення співробітництва двох інституцій у здійсненні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розробки на їх основі стратегій державних політик у різних сферах, підготовки аналітичних та експертних матеріалів для органів влади та управління, міжнародної співпраці.