Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, віра в перемогу, ставлення до виборів (березень 2024р.)

10 квітня 2024


Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.


Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021р. до 51% у вересні–жовтні 2022р., досягши найвищих показників у лютому-березні 2023р. (61%). Після цього спостерігається тенденція зниження цього показника. За даними останнього опитування, частки тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (38%) і тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (39%), статистично значуще не відрізняються (23,5% не визначилися).

30,5% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 46% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 10,5% — що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта — не визначилися). Найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022-на початку 2023рр. (наприклад, у лютому-березні 2023р. — відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року — відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими.


Рівень задоволеності життям

Рівень задоволеності громадян України життям зростав протягом останнього десятиліття перед початком повномасштабної війни і у 2017 та 2022 роках був вищим порівняно з 2011р. (відповідно 5,1; 5,2 і 4,5 бала за шкалою від 1 до 10, де "1" означає, що респондент "абсолютно не задоволений", а "10" — "абсолютно задоволений" своїм життям). У січні 2024р. порівняно з 2022 роком зафіксоване зниження цього показника до 4,7 бала, однак, у березні 2024 року він дещо зріс — до 4,9 бала.

Рівень задоволеності життям вищий у Західному регіоні (5,6 бала), в інших регіонах — від 4,5 до 4,8 бала. Відчуття задоволеності життям знижується із віком опитаних (від 5,7 балів серед тих, кому менше 30 років, до 4,4 балів серед тих, кому 60 і більше років). Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим більшою мірою вони задоволені життям (задоволеність зростає від 3,9 бала серед тих, кому не вистачає грошей на їжу, до 5,9 бала серед, хто відповів, що живе забезпечено).


Довіра до інших членів суспільства

Порівняно з 2017р. частка тих, хто в Україні вважає, що більшості людей можна довіряти, зросла з 17% до 25%, але більшість (64,5%) дотримуються думки, що потрібно бути дуже обережними у стосунках з людьми (у 2017р. таких було 75%).

Молоді люди дещо частіше, ніж респонденти старшого віку, вважають, що більшості людей можна довіряти (серед молоді віком 18–29 років — 29%, тоді як серед тих, кому 60 і більше років — 23%).


Довіра до інститутів суспільства

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 96% опитаних), добровольчих батальйонів (86%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (85%), волонтерських організацій (85%), Національної гвардії України (80%), Державної прикордонної служби (76%), Міністерства оборони України (67,5%), Служби безпеки України (67%), громадських організацій (61%), Церкви (60%), Президента України (59%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (54%), Національної поліції України (53%), Національного банку України (52%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 48% і 41%), до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 43% і 32%).

До ЗМІ України довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою (відповідно 46% і 45%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 76%), політичним партіям (76%), Верховній Раді України (74%), судам (судовій системі загалом) (70%), Уряду України (65,5%), Прокуратурі (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (57%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (56%), Національному антикорупційному бюро України (55%), комерційним банкам (51%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 43%, тоді як довіряють — 25%).

Попри те, що політичним партіям довіряють лише 13% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дають дещо більше респондентів (25%). Однак, це помітно менше, ніж у липні 2023р. (38,5%). Негативну відповідь давали відповідно 52% і 41%.

Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 45% опитаних). 21,5% респондентів дотримуються думки, що вона може з’явитися з волонтерського середовища, 20% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 18% — з уже існуючих політичних партій, 6% — з бізнес-середовища.

Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 51% жителів Західного, 48% — Південного, 43% — Центрального і 40% — Східного регіонів.


Віра в перемогу та бачення перемоги

83% опитаних вірять у перемогу України у війні (від 78% жителів Сходу та Півдня країни до 87,5% жителів Західного регіону), не вірять — 11% (від 8% на Заході до 15% на Сході країни).

Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023р. 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023р. 34,5% вважають, що вона настане через 1–2 роки (у лютому-березні 2023р. — 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років — відповідно 17% і 7%, більш ніж 5 років — відповідно 4% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" — відповідно 0,8% і 0,4%. Більше стало тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 21% і 15%)

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (45,5%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 23% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 11% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 9% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 6% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).


Ставлення до проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни

Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни (хоча це дещо більше, ніж було у вересні 2023р. — 15%), більшість опитаних (59,5%) ставляться до цього негативно (у вересні 2023р. — 64%). Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє — 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє Президенту, відносна більшість (45%) не підтримують ідею таких виборів (серед тих, хто довіряє — 68%).

Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (45%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 12% вважають, що вони згуртують суспільство (у вересні–жовтні 2023р. — відповідно 40% і 9%).

Відносна більшість громадян (42%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі (у вересні–жовтні 2023р. — відповідно 51% і 13%).


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані в таблицях наведені у відсотках, якщо не зазначено інше)


Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?

У правильному напрямі 37,7
У неправильному напрямі 38,7
Важко відповісти 23,5


Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?

Здатна подолати протягом найближчих кількох років 30,5
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі 45,9
Не здатна 10,5
Важко відповісти 13,2


У цілому, наскільки ви задоволені сьогодні своїм життям? Будь ласка, використайте шкалу від 1 до 10, де "1" означає, що ви "абсолютно не задоволені", а "10" означає, що ви "абсолютно задоволені".

абсолютно не задоволені 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 абсолютно задоволені
5,3 7,6 15,3 14,9 18,8 12,4 12,1 7,0 2,5 3,0

Не відповіли — 1,0

Середній бал — 4,9


На вашу думку, загалом, чи можна довіряти більшості людей чи треба бути дуже обережним у стосунках з ними?

Більшості людей можна довіряти 24,9
Треба бути дуже обережним з людьми 64,5
Немає відповіді 4,9
Не знаю 5,7


Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інститутам?

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Важко відповісти Баланс довіри-недовіри*
Президент України 11,7 20,6 41,3 17,3 9,1 26,3
Верховна Рада України 34,4 39,7 15,8 3,7 6,5 -54,6
Уряд України 29,7 35,8 22,8 4,2 7,5 -38,5
Державний апарат (чиновники) 35,2 40,9 13,0 3,0 7,9 -60,1
Голова вашого міста / селища / села 13,8 24,5 44,1 10,1 7,5 15,9
Місцева рада вашого міста / селища / села 13,5 27,2 40,8 7,6 10,9 7,7
Збройні Сили України 0,9 1,9 24,4 71,2 1,7 92,8
Міністерство оборони України 7,2 17,4 40,8 26,7 7,9 42,9
Державна прикордонна служба 6,2 10,8 37,8 38,3 6,9 59,1
Національна гвардія України 4,6 8,6 39,9 40,5 6,4 67,2
Національна поліція 12,5 26,7 37,5 15,7 7,6 14,0
Служба безпеки України (СБУ) 8,1 16,3 41,2 25,5 8,9 42,3
Державна служба з надзвичайних ситуацій 4,3 5,7 36,4 48,5 5,2 74,9
Прокуратура 27,4 34,5 19,0 5,7 13,4 -37,2
Суди (судова система в цілому) 34,1 35,5 13,1 4,7 12,6 -51,8
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 24,4 30,8 19,5 5,7 19,6 -30,0
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24,7 31,5 18,5 4,5 20,8 -33,2
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 24,6 32,1 17,0 4,6 21,7 -35,1
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) 11,6 20,2 34,3 8,9 25,0 11,4
ЗМІ України 15,1 30,3 38,7 7,0 8,9 0,3
Національний банк України 12,3 23,8 44,8 7,3 11,9 16,0
Комерційні банки 20,2 30,9 28,4 4,7 15,9 -18,0
Профспілки 19,6 23,8 20,9 4,4 31,2 -18,1
Політичні партії 33,0 42,6 10,0 2,8 11,6 -62,8
Громадські організації 6,3 17,7 51,0 10,4 14,6 37,4
Церква 13,3 14,5 36,7 23,6 11,9 32,5
Добровольчі батальйони 2,0 5,4 42,1 44,0 6,4 78,7
Волонтерські організації 1,6 7,3 51,5 33,1 6,5 75,7

* різниця між часткою тих, хто довіряє і тих, хто не довіряє


Чи бачите Ви серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період?

Так 24,6
Ні 51,8
Важко відповісти 23,7


З якого середовища, на Вашу думку, може з’явитися політична сила, якій би Ви могли довірити владу у повоєнний період? Респондент міг вибрати кілька варіантів відповіді

З уже існуючих політичних партій 18,1
З бізнес середовища 6,2
З організацій громадянського суспільства 18,6
З кола гуманітарної або технічної інтелігенції (науковців, учителів та ін.) 20,0
З середовища військових 45,1
З волонтерського середовища 21,5
Інше 3,3
Важко відповісти 22,9


Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?

Так 59,5
Скоріше так 23,4
Скоріше ні 6,4
Ні 4,4
Важко відповісти 6,4


Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?,
% серед опитаних, які вірять у перемогу України

Настане до кінця цього року 21,9
Настане через 1–2 роки 34,5
Настане через 3–5 років 16,7
Настане не раніше ніж за 5 років 4,2
Навряд чи за мого життя 0,8
Інше 0,6
Важко відповісти 21,3


Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?,
% серед опитаних, які вірять у перемогу України

Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (частина Херсонщини, Запорізької області, Донбасу) 6,2
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими) 10,7
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму 8,6
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року 45,5
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії 23,1
Інше 1,6
Важко відповісти 4,3


Останні кілька місяців широко обговорюється можливість проведення виборів в Україні ще до завершення війни. А як Ви ставитися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів (президентських чи парламентських) у 2024 році?

Позитивно 22,1
Негативно 59,5
Важко відповісти 18,4


На Вашу думку, вибори під час війни згуртують чи, навпаки, роз'єднають українське суспільство?

Згуртують 11,9
Роз'єднають 45,2
Не вплинуть на згуртованість українського суспільства 26,1
Важко відповісти 16,9


Як Ви вважаєте, зміна влади під час війни сприятиме чи перешкоджатиме перемозі у війні з Росією?

Сприятиме 12,6
Перешкоджатиме 42,0
Ніяк не вплине 21,2
Важко відповісти 24,2


ДИНАМІКА ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМИ ОПИТУВАННЯМИ


Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?

Грудень 2021 Вересень-жовтень 2022 Лютий–березень 2023 Травень 2023 Липень 2023 Вересень 2023 Грудень 2023 Січень 2024 Березень 2024
У правильному напрямі 20,3 51,0 60,6 55,7 52,1 48,7 45,3 40,6 37,7
У неправильному напрямі 65,5 27,8 21,0 21,9 26,8 30,5 33,2 38,0 38,7
Важко відповісти 14,2 21,3 18,5 22,4 21,1 20,8 21,5 21,4 23,5


Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?

Грудень 2021 Вересень-жовтень 2022 Лютий–березень 2023 Травень 2023 Липень 2023 Вересень 2023 Грудень 2023 Січень 2024 Березень 2024
Здатна подолати протягом найближ-чих кількох років 17,7 40,6 49,4 43,0 42,7 38,0 32,2 32,8 30,5
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі 54,4 42,6 35,9 43,2 41,7 43,4 45,3 42,2 45,9
Не здатна 17,6 5,2 3,4 4,8 6,4 8,6 7,2 9,0 10,5
Важко відповісти 10,3 11,6 11,3 9,0 9,2 10,0 15,3 16,1 13,2


У цілому, наскільки ви задоволені сьогодні своїм життям? Будь ласка, використайте шкалу від 1 до 10, де "1" означає, що ви "абсолютно не задоволені", а "10" означає, що ви "абсолютно задоволені", середні бали.

Грудень 2011 Березень 2017 Вересень–жовтень 2022 Січень 2024 Березень 2024
Абсолютно не задоволені 4,5 5,1 5,2 4,7 4,9 Абсолютно задоволені


На Вашу думку, загалом, чи можна довіряти більшості людей чи треба бути дуже обережним у стосунках з ними?

Грудень 2011 Березень 2017 Вересень–жовтень 2022 Січень 2024 Березень 2024
Більшості людей можна довіряти 23,1 16,7 23,9 26,7 24,9
Треба бути дуже обережним з людьми 70,3 75,1 65,4 62,3 64,5
Не знаю, немає відповіді 6,6 8,2 10,7 11,0 10,6


Довіра до соціальних інститутів

Липень–серпень 2021 Січень 2024 Березень 2024
не довіряють* довіряють** важко відповісти баланс довіри-недовіри*** не довіряють* довіряють** важко відповісти баланс довіри-недовіри*** не довіряють* довіряють** важко відповісти баланс довіри-недовіри***
Збройні сили України 24,8 68,3 6,7 43,5 4,3 94,9 0,8 90,6 2,8 95,6 1,7 92,8
Добровольчі батальйони 33,4 53,5 13,1 20,1 8,7 84,9 6,5 76,2 7,4 86,1 6,4 78,7
Державна служба з надзвичайних ситуацій 28,7 61,4 9,9 32,7 12,8 82,3 4,9 69,5 10,0 84,9 5,2 74,9
Волонтерські організації 25,1 63,6 11,3 38,5 12,8 77,8 9,3 65,0 8,9 84,6 6,5 75,7
Національна гвардія України 36,0 53,6 10,4 17,6 12,5 81,2 6,3 68,7 13,2 80,4 6,4 67,2
Державна прикордонна служба 34,3 55 10,7 20,7 16,4 77,3 6,3 60,9 17,0 76,1 6,9 59,1
Міністерство оборони України ˗ ˗ ˗ ˗ 24,9 68,7 6,4 43,8 24,6 67,5 7,9 42,9
Служба безпеки України (СБУ) 49,7 37,5 12,7 -12,2 23,2 68,3 8,5 45,1 24,4 66,7 8,9 42,3
Громадські організації 37,4 47 15,5 9,6 28,9 54,8 16,3 25,9 24,0 61,4 14,6 37,4
Церква 26,3 63,5 10,3 37,2 24,1 61,1 14,8 37,0 27,8 60,3 11,9 32,5
Президент України 57,6 36,2 6,2 -21,4 28,0 64,1 7,9 36,1 32,3 58,6 9,1 26,3
Голова вашого міста / селища / села 33,6 57,1 9,3 23,5 43,4 48,8 7,8 5,4 38,3 54,2 7,5 15,9
Національна поліція України 52,9 38,5 8,5 -14,4 33,1 58,4 8,3 25,3 39,2 53,2 7,6 14,0
Національний банк України 60,1 29,1 10,9 -31,0 33,9 53,3 12,8 19,4 36,1 52,1 11,9 16,0
Місцева рада вашого міста/селища/ села 37,8 51,4 10,7 13,6 44,9 43,2 11,9 -1,7 40,7 48,4 10,9 7,7
ЗМІ України 45,8 45,4 8,9 -0,4 42,7 47,0 10,4 4,3 45,4 45,7 8,9 0,3
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) 40,1 31,7 28,1 -8,4 30,6 42,5 26,8 11,9 31,8 43,2 25,0 11,4
Комерційні банки 70,7 18,2 11,1 -52,5 52,9 30,3 16,8 -22,6 51,1 33,1 15,9 -18,0
Уряд України 72 21,5 6,6 -50,5 63,9 28,5 7,7 -35,4 65,5 27,0 7,5 -38,5
Профспілки 54,8 21,2 24,0 -33,6 43,3 22,8 33,8 -20,5 43,4 25,3 31,2 -18,1
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 69,6 15,2 15,3 -54,4 50,8 30,2 18,9 -20,6 55,2 25,2 19,6 -30,0
Прокуратура 71,1 17,8 11,1 -53,3 59,7 24,4 15,9 -35,3 61,9 24,7 13,4 -37,2
Спеціалізована антико-рупційна прокуратура 69,3 13,6 17,2 -55,7 52,0 27,1 20,8 -24,9 56,2 23,0 20,8 -33,2
Національне агентство з питань запобігання корупції 69,6 13,2 17,2 -56,4 51,1 27,0 21,8 -24,1 56,7 21,6 21,7 -35,1
Верховна рада України 75,1 18,7 6,1 -56,4 70,4 22,5 7,1 -47,9 74,1 19,5 6,5 -54,6
Суди (судова система в цілому) 74,2 15,5 10,4 -58,7 67,8 17,9 14,3 -49,9 69,6 17,8 12,6 -51,8
Державний апарат (чиновники) 75,7 14,9 9,4 -60,8 75,1 16,0 8,9 -59,1 76,1 16,0 7,9 -60,1
Політичні партії 71,7 16,1 12,2 -55,6 72,1 14,2 13,6 -57,9 75,6 12,8 11,6 -62,8

* сума відповідей "зовсім не довіряю" та "скоріше не довіряю"

** сума відповідей "повністю довіряю" та "скоріше довіряю"

*** різниця між часткою тих, хто довіряє і тих, хто не довіряє


Чи бачите Ви серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період?

Липень 2023 Вересень 2023 Березень 2024
Так 38,5 27,2 24,6
Ні 41,3 48,6 51,8
Важко відповісти 20,2 24,2 23,7


З якого середовища, на Вашу думку, може з’явитися політична сила, якій би Ви могли довірити владу у повоєнний період? Респондент міг вибрати кілька варіантів відповіді

Липень 2023 Вересень 2023 Березень 2024
З уже існуючих політичних партій 25,9 23,2 18,1
З бізнес-середовища 7,8 7,7 6,2
З організацій громадянського суспільства 18,5 19,1 18,6
З кола гуманітарної або технічної інтелігенції (науковців, учителів та ін.) 17,2 24,6 20,0
З середовища військових 51,0 51,6 45,1
З волонтерського середовища 24,4 29,6 21,5
Інше 3,2 3,5 3,3
Важко відповісти 17,6 17,1 22,9


Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?

Серпень 2022 Грудень 2022 Лютий–березень 2023 Липень 2023 Грудень 2023 Січень 2024 Березень 2024
Так 76,9 78,5 79,6 79,4 63,3 62,3 59,5
Скоріше так 14,6 14,7 13,6 13,8 24,8 22,5 23,4
Скоріше ні 1 2,9 1,9 2,1 1,6 3,8 5,0 6,4
Ні 1,2 1,2 1,4 1,7 1,6 3,5 4,4
Важко відповісти 4,4 3,7 3,3 3,5 6,5 6,7 6,4


Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?,
% серед опитаних, які вірять у перемогу України

Серпень 2022 Лютий–березень 2023 Липень 2023 Січень 2024 Березень 2024
Настане до кінця цього року 31,2 49,9 35,4 19,7 21,9
Настане через 1–2 роки 34,3 25,9 37,8 39,8 34,5
Настане через 3–5 років 7,1 7,4 8,9 14,0 16,7
Настане не раніше ніж за 5 років 2,1 1,1 1,2 3,2 4,2
Навряд чи за мого життя 1,7 0,4 0,3 1,1 0,8
Інше 0,5 0,2 0,5 0,3 0,6
Важко відповісти 23,1 15,0 15,9 21,8 21,3


Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?,
% серед опитаних, які вірять в перемогу України

Серпень 2022 Вересень–жовтень 2022 Грудень 2022 Лютий–березень 2023 Липень 2023 Січень 2024 Березень 2024
Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (Херсонщина, Запорізька область, Донбас) 3,1 6,0 3,3 4,6 5,2 3,6 6,2
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими) 7,4 8,1 6,2 4,6 9,0 13,0 10,7
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму 8,7 4,2 8,0 4,4 5,7 7,4 8,6
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року 54,7 43,9 54,1 46,9 52,6 38,1 45,5
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії 20,4 26,6 22,4 30,8 20,8 27,3 23,1
Інше 0,4 0,9 0,3 1,0 1,3 1,5 1,6
Важко відповісти 5,3 10,4 5,6 7,6 5,5 9,1 4,3


Останні кілька місяців широко обговорюється можливість проведення виборів в Україні ще до завершення війни. А як Ви ставитися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів (президентських чи парламентських) у 2024 році?

Вересень 2023 Березень 2024
Позитивно 15,1 22,1
Негативно 63,8 59,5
Важко відповісти 21,1 18,4


На Вашу думку, вибори під час війни згуртують чи, навпаки, роз'єднають українське суспільство?

Вересень–жовтень 2023 Березень 2024
Згуртують 9,3 11,9
Роз'єднають 40,0 45,2
Не вплинуть на згуртованість українського суспільства 33,0 26,1
Важко відповісти 17,8 16,9


Як Ви вважаєте, зміна влади під час війни сприятиме чи перешкоджатиме перемозі у війні з Росією?

Вересень–жовтень 2023 Березень 2024
Сприятиме 13,1 12,6
Перешкоджатиме 51,3 42,0
Ніяк не вплине 16,6 21,2
Важко відповісти 18,9 24,2