Фахова дискусія ""Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст"

28 листопада 2019

Медіа

Разумков центр презентував дослідження ««Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст», яке узагальнює існуючі підходи до визначення змісту, передумов, головних детермінантів та фінансових інструментів процесу “зеленого” інвестування, його особливостей і глобальних тенденцій розвитку, а також визначає поточний стан і перспективи мобілізації “зелених” інвестицій в Україні.

Презентація відбулась у рамках фахової дискусії, яка проходила в готелі «Національний» і в роботі якої взяли участь більше 50 представників законодавчої влади, провідних наукових установ, державних органів влади та бізнесу.

Керівником даного проекту виступила експерт Центру Разумкова Катерина Маркевич, а науковим консультантом дослідження член-кореспондент НАН України Володимир Сіденко.

Дослідження було реалізоване за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Україні та Білорусі.

У дослідженні послідовно аналізуються сучасні тенденції реалізації концепції сталого розвитку у світовій економіці, з особливою увагою до нових трендів становлення “зеленої” економіки та “екологізації” міжнародної фінансової системи, яка лежить в основі “зеленого” інвестування.

Також детально розглядаються головні детермінанти та фінансові інструменти “зеленого” інвестування — міжнародне “зелене” кредитування (кредитні лінії) та “зелені” облігації, “зелені” прямі іноземні інвестиції та приватне “зелене” кредитування.

Окремий розділ присвячено глобальним трендам “зеленого” інвестування у сектор відновлюваної енергетики, заходам енергоефективності, розробці “чистих” технологій, а також заходам з пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них.

За результатами дослідження сформульовано практичні пропозиції до засад політики “зеленого” інвестування в Україні, зокрема:

  1. Визначено головні принципи політики “зеленого” інвестування;
  2. Проаналізовано сучасний стан і перешкоди на шляху до реалізації цієї політики в Україні;
  3. Запропоновано механізми та інструменти її реалізації.


Дослідження завершується розділом, в якому наведено аналіз результатів опитування керівників різних рівнів підприємств стосовно засад і передумов “зеленого” інвестування.

Крім зазначеного, видання містить фахові статті, в яких аналізуються окремі проблемні аспекти “зеленого” інвестування у світі та Україні.

Презентація М.Гріцишина

Презентація А.Фролов

Презентація