Енергетична галузь України: підсумки 2016 року

04 квітня 2017

У цьому виданні міститься комплексний аналіз функціонування енергетичної галузі України у 2016р. Так, зокрема наведено фактичні показники роботи галузі за секторами – газ, нафта та нафтопродукти, вугілля, електроенергія, – та їх порівняння з 2015р. Узагальнено підсумки роботи кожного сектору з визначенням здобутків, про- рахунків і втрачених можливостей, а також вказано основні законодавчі ініціативи як ухвалені, так і ті, що знаходяться у стані проектів.

Окремий розділ видання присвячено питанню енергоефективності, оскільки впродовж останніх двох років питання енергозбереження та ощадливого використання енергетичних ресурсів в Україні набуло надзвичайної актуальності. Враховуючи важливість забезпечення населення якісними та доступними житлово-комунальними послугами, в окремому розділі проаналізовано питання тарифоутворення у секторі житлово-комунальних послуг.

Комплексний аналіз стану і проблем розвитку вітчизняної енергетичної галузі Центром Разумкова видається вдруге і може бути використано під час розробки рекомендацій з підвищення ефективності державної політики у сфері енергетики.


This publication provides a comprehensive analysis of Ukraine’s energy industry in 2016. It outlines the key performance indicators by sector – gas, oil and petroleum products, coal, electricity – and their comparison with 2015. Performance of each sector, including achievements, failures and missed opportunities and basic legislative initiatives (both approved and under review) have been reviewed.

A separate chapter is devoted to the issue of energy efficiency, since in the last two years energy conservation and efficient energy use have become extremely urgent matters in Ukraine. Given the importance of providing the population with qualitative and affordable utility services, a separate chapter analyses the issue of tariff setting in the housing and communal services sector.

This comprehensive analysis of the current state and problems in developing a national energy industry published by the Razumkov Centre could be used for recommendations to improve state policy in the field of energy.

 завантажити pdf
Над матеріалом працювали:
Катерина Маркевич (автор-укладач)
Алла Чернова (керівник редакційно-видавничого відділу – редактор)
Ганна Пашкова (редактор-коректор)
Тетяна Овсяник (дизайнер-макетувальник)