Європейський центральний банк слідує за Федеральним резервом США?

13 вересня 2022

Європейський центральний банк (ЄЦБ) ухвалив рішення про різке підвищення базових процентний ставок (з 14 вересня 2022р., на 75 базисних пунктів (б.п.)) — до 1,25%, яке є вже другим за останні два місяці (попереднє — 27 липня, на 50 б.п.). Головним чинником такого підвищення є висока інфляція (середній рівень за результатами 2022р. прогнозується у 8,1%), а також необхідність зменшення відставання процентних ставок євро-зони від ставок США (діаграма «Базові процентні ставки»).

Базові процентні ставки Федерального резерву США (ФЕД)

і Європейського центрального банку (ЄЦБ)%

 

Міжнародні експерти переконані, що ЄЦБ змушений буде продовжити політику підвищення ставок, оскільки поки поточна інфляція та прогнозована інфляція наступного року (5,5%) значно перевищують цільовий рівень у 2% (головне зобов’язання ЄЦБ).

Між тим, подальша акцентація на посилення цінової стабілізації у євро-зоні може бути ускладнена потребами підтримки економічної динаміки, тобто ЄЦБ повинен буде визначитися, що у пріоритеті — посилення боротьби з інфляцією (з підвищенням ризиків економічного гальмування, а відтак і можливого зростання безробіття) чи недопущення рецесії в умовах дорогих енергоресурсів. Зауважимо, що приборкання інфляції через підвищення процентних ставок може виявитись не достатньо результативним, оскільки зростання цін споживачів і, особливо, виробників значною мірою пов’язано з вартістю (яка носить політизований характер) імпортованих енергоресурсів (на що ЄЦБ впливати не може).

Слід визнати, що сьогодні ризики впадання європейської економіки у депресію не виглядають такими, що можна ігнорувати. Зокрема, один з провідних індикаторів умов для ведення бізнесу демонструє чітку тенденцію до погіршення (діаграма «Індекс економічних настроїв»[1]) — індекс економічних настроїв у євро-зоні у серпні впав до -54,9, що є найнижчим рівнем з листопада 2011р. Вказане падіння безумовно пов’язується з енергетичною кризою у Європі. Оскільки не відомо, як швидко вдасться кризу приборкати, то й тривалість негативних очікувань залишається невизначеною.

Індекс економічних настроїв

Слід звернути увагу ще на один аспект потреби ставки ЄЦБ «не відриватись» від провідних глобальних фінансових індикаторів — ставок Федерального резерву США (ФЕД). Базові ставки у провідних країнах визначають як рівень ринкових ставок (у т.ч. грошових ринків), так і рівень прибутковості державних цінних паперів (насамперед, довгострокових облігацій, бондів).

Одним з чинників зміцнення долара в останні місяці, як вказувалось, була активна політика процентної ставки США (діаграма вище «Базові процентні ставки»). Оскільки значні обсяги потоків капіталів є чутливими до рівня (різниці) прибутковості (процентних ставок), то і курсова динаміка навіть найсильніших валют помітно реагує на зміни у процентній ставці. Тому цілком справедливо, що ЄЦБ (крім антиінфляційного застосування) підняв ставки і для запобігання відтоку капіталів з Європи до США, а з тим і підтримки євро[2].

Різниця прибутковості США та Німеччини (п.п., ліва шк.)

і курс марки (DEM) до долара (права шк.)

Доброю ілюстрацією взаємної залежності курсової динаміки провідних світових валют і різниці у прибутковості довгострокових державних облігацій є порівняння відповідних динамік США і Німеччини у 1980–1990рр. (діаграма «Різниця прибутковості США та Німеччини і курс марки…»), коли провідні валюти фактично мали «вільне» плавання, що не заперечувало узгоджень принципового характеру[3].

Що підвищення базових ставок ЄЦБ означає для України? У короткостроковому аспекті, вірогідно, воно залишиться непомітним. Справа у тому, що Україна перебуває в особливому фінансовому «режимі». Широка фінансова допомога надається країнами та міжнародними інститутами на спеціальних умовах, зумовлених російською агресією. У структурі допомога значне місце займають грантові ресурси (переважно доларові), або кредити мінімальної вартості (не пов’язані з ринками капіталів).

Для України сьогодні набагато важливішим є те, чи проявить Євросоюз згуртованість (як це відбувається для підтримки України у протидії російській агресії), і чи не піддасться тиску ризиків холодної зими (в умовах енергетичних обмежень). Якщо ж економічні потреби європейців (підтримки звичного добробуту) витіснятимуть принципи та цінності (прав людини на життя і свободу), на яких будується демократичний світ, то для України це відразу проявиться у негативних наслідках — послабленні єдності і консолідованої позиції країн ЄС до України, зменшенні політичної і фінансової допомоги на цілі оборони і повоєнної відбудови країни, послабленні гуманітарної підтримки українського суспільства.


[1] Визначає настрої інституційних інвесторів Німеччини. Позитивні значення індексу вказують на оптимістичні настрої стосовно розвитку бізнесу, негативні — на песимістичні. Більші значення співвідносяться з вищими оптимістичними чи песимістичними настроями.

[2] Здавалося б, що здешевлений євро міг би підтримати економічну динаміку євро-зони через сприятливіші умови для європейського експорту. Однак, це могло б для європейців спровокувати суттєве подорожчання нафти і газу, які котуються у доларах. Тобто, сукупні вигоди можуть і не проявитись.

[3] Серед відомих валютних узгоджень виокремлюється Угода «Плаза». У І половині 1980-х років стрімке зміцнення американського долара (внаслідок політики «рейганоміки») відносно інших валют розвинутих країн призвело до поглиблення макроекономічних дисбалансів. Одним з інструментів зменшення дисбалансів мало стати зниження вартості долара і, відповідно, посилення інших валют, що мало б збалансувати експортні та імпортні потоки, а з тим і потоки капіталів між економічно найкрупнішими країнами. Застосовані заходи (хоча не всі домовленості були виконані) разом з широкими взаємними інтервенціями призвели до бажаної динаміки валютних курсів — упродовж двох наступних років долар втратив приблизно половину своєї вартості (діаграма «Різниця прибутковості США та Німеччини і курс марки…»).

Василь Юрчишин

Директор економічних і соціальних програм


Народився в 1955 р. в Кам’янці-Подільському.

Освіта:

Київський державний університет імені Т. Шевченка, факультет кібернетики (1977).

Кандидат фізико-математичних наук (1989).

Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України (1994).

Доктор наук з державного управління (2003).

Автор близько 100 наукових праць.

Робота:

Протягом 1977–1993 р. працював в Київському університеті на посадах інженера, наукового та старшого наукового співробітника; 

1994–1999 — головний дослідник з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень, Фонду розвитку банківської справи і фінансів;

1999–2004 — доцент кафедри економічної політики Української (нині Національної) академії державного управління при Президентові України;

1999–2004 — директор з досліджень Агентства гуманітарних технологій, потім Агенції соціального проектування;

2002–2003 — радник Міністра економіки України;

з квітня 2004 р. — професор кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України;

з червня 2005 р. — директор економічних програм Центру Разумкова.

(044) 201-11-90

yurchyshyn@razumkov.org.ua