Про подолання економічних проблем і труднощів Україною

03 травня 2023

За результатами експертного і соціологічного опитувань у І кв. 2023 р.


Порівнюються результати двох опитувань — експертного опитування та опитування населення, що проводились соціологічною службою Центру Разумкова у І кв. 2023 р. в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні. (Оцінки та висновки авторів не слід розглядати як офіційну позицію Посольства.) Експертне опитування було проведено з 26 лютого по 15 березня, опитано 41 експерта (працівників науково-дослідних інститутів, фахівців з питань економіки при міністерстві економіки, міських обласних адміністраціях та ін.). Опитування населення проводилось з 22 лютого по 1 березня, опитано 2020 респондентів віком від 18 років лише на тих територіях що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Результати опитувань хоча мають позитивну спрямованість, однак, водночас, демонструють суперечливі погляди — експертів і опитаних громадян (населення) — на спроможність подолати проблеми, які сьогодні постають перед країною.


1.
Як експерти, так і громадяни висловлюють досить високу впевненість у спроможності країни подолати існуючі проблеми і труднощі. Думку про здатність подолати протягом найближчих років і у більш віддаленій перспективі підтримують близько 90% опитаних (експертів і населення (діаграма «Про здатність подолати існуючі проблеми і труднощі»).

При цьому громадяни та експерти подібним чином оцінюють спроможність країни подолати проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (відповідно 49% і 46%), але рідше, ніж експерти говорять про здатність їх подолати у більш віддаленій перспективі (відповідно 36% і 46%). Це пов’язано з тим, що громадянам важче, ніж експертам оцінити розвиток подій у більш віддаленому майбутньому (що не дивно), тому серед них більше тих, хто вагається з відповіддю (відповідно 11% і 5%). Тоді як песимістів (тих, хто вважає, що Україна нездатна подолати існуючі проблеми та труднощі) і серед громадян, і серед експертів однаково мало (по 3%).


Про здатність подолати існуючі проблеми і труднощі,
% відповідей


2. Стосовно зміни економічного становища країни у найближчі 3 місяці, то практично половина опитаних (як експертів, так і громадян) не очікують помітних змін (діаграма «Про зміну економічного становища країни у найближчі три місяці»). Між тим, населення є оптимістичнішим, ніж експерти (останні частіше, ніж громадяни, очікують погіршення ситуації (відповідно 36% і 23%).


Про зміну економічного становища країни у найближчі три місяці,
% відповідей


3. Стосовно ж довгострокової перспективи (економічні зміни упродовж 2–3 років), то загалом і серед експертів, і серед населення домінують позитивні очікування (змін на краще очікують відповідно 59% і 52%) (діаграма «Про зміну економічного становища країни у найближчі 2–3 роки»). Водночас, населення рідше, ніж експерти (відповідно 11% і 23%) очікує негативних змін. Вірогідно, вважаючи, що найгірше вже сталося (агресія та її наслідки).

Звернемо знову увагу на велику (26%) частку громадян, які не мають чіткого бачення (відповіді «важко відповісти») напряму економічних змін в країні у 2–3-річному горизонті.


Про зміну економічного становища країни у найближчі 2–3 роки,
% відповідей


У якості узагальненого короткого висновку, є підстави стверджувати, що поки (в умовах продовження війни) в оцінці короткострокової перспективи переважають «нейтральні» настрої — особливих змін не передбачається ані експертами, ані населенням. Поряд з цим, українці вважають, що країні вдасться подолати проблеми і труднощі (упродовж кількох чи дещо більше років), причому вже через 2–3 роки економічне становище зміниться на краще.

Василь Юрчишин

Директор економічних і соціальних програм


Народився в 1955 р. в Кам’янці-Подільському.

Освіта:

Київський державний університет імені Т. Шевченка, факультет кібернетики (1977).

Кандидат фізико-математичних наук (1989).

Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України (1994).

Доктор наук з державного управління (2003).

Автор близько 100 наукових праць.

Робота:

Протягом 1977–1993 р. працював в Київському університеті на посадах інженера, наукового та старшого наукового співробітника; 

1994–1999 — головний дослідник з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень, Фонду розвитку банківської справи і фінансів;

1999–2004 — доцент кафедри економічної політики Української (нині Національної) академії державного управління при Президентові України;

1999–2004 — директор з досліджень Агентства гуманітарних технологій, потім Агенції соціального проектування;

2002–2003 — радник Міністра економіки України;

з квітня 2004 р. — професор кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України;

з червня 2005 р. — директор економічних програм Центру Разумкова.

(044) 201-11-90

yurchyshyn@razumkov.org.ua