Cамооцінка добробуту: краще, ніж можна було очікувати

25 жовтня 2022

Нема нічого дивного, що у воєнний час добробут домогосподарств зазнає помітного погіршення. Однак, за відсутністю статистичних даних стосовно заробітних плат працівників чи доходів населення (Держстат припинив їх подавати з початком агресії), а також значного скорочення зайнятості (у т.ч. внаслідок вимушених переселень і тимчасової еміграції), як кількісні, так і навіть якісні показники добробуту українців практично відсутні. Зазначимо, економічні оцінки (поточного соціально-економічного стану країни) є необхідними для визначення стійкості домогосподарств і їх спроможності підтримувати життєдіяльність хоча б у короткостроковій перспективі.

Центр Разумкова, маючи значний досвід проведення соціологічних досліджень у різні (у т.ч. критичні) періоди історії країни, після початку широкомасштабної війни проводить соціологічні опитування на територіях, підконтрольних українському уряду. Ці опитування виявили важливі характеристики українського сьогодення, насамперед, в інституційній сфері та довірі громадян країни до суспільних інститутів[1]. Між тим, слід зазначити, що результати дослідження Центру Разумкова відображають ситуацію на підконтрольних українському уряду територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, і не можуть бути екстрапольовані на окуповані, прифронтові території та території, лише нещодавно звільнені від загарбників.

Тут ми звернемо увагу на окремі порівняльні показники оцінювання респондентами нинішнього загального економічного стану і власного добробуту. Результати останнього — вересневого 2022р. — дослідження порівнюватимуться з відповідними результатами, з одного боку, дворічної давнини — вересня 2020р., коли українці вже оговталися від першого коронавірусного шоку та адаптувались до вимог і обмежень першої коронавірусної хвилі (і навіть з’явились очікування закінчення «гарячої» фази коронавірусу).

З іншого — обраний доволі «оптимістичний» період — травень 2021, коли чергова коронавірусна хвиля йшла на спад і спостерігалась досить виразна макроекономічна стабілізація (гривня коливалась у вузькому діапазоні 26-27, інфляція у ІІІ кв. була трохи вище 1%, серпнева номінальна зарплата на 16% перевищувала січневу).

(А). Оцінка економічного становища країни. Не зважаючи на великі втрати і руйнування, нинішній економічний стан країни, за оцінками респондентів, не є краховим. Звичайно, оцінки вересня 2022р. виглядають гіршими, порівняно з травнем 2021р. (коли країна практично «позбулася» тривог коронавірусного нападу). Поряд з тим, загальний баланс позитивних і негативних оцінювань у вересні 2022р. практично співпадає з відповідним балансом вересня 2020р. (таблиця «Оцінка економічного становища»). Також практично співпадає середня оцінка, надана респондентами, за 5-бальною системою.

(Б). Оцінка рівня добробуту родини. Як і у всіх попередніх опитуваннях, респонденти оптимістичніше оцінюють власний добробут і оцінюють добробут власних домогосподарств значно вищими оцінками, ніж загальній стан економіки країни. У цій частині також спостерігається близькість результатів вересня 2022р. і вересня 2020р., а баланс відповідей є кращим, порівняно з загальноекономічними оцінками (таблиця «Оцінка рівня добробуту родини»).


Оцінка економічного становища
, % відповідей

9’20

5’21

9’22

Дуже погана

24,2

22,1

21,5

Досить погана

38,8

37,9

43,0

Не погана і не добра

32,4

32,2

28,9

Добра

2,3

4,7

3,7

Дуже добра

0,4

0,7

0,5

Важко відповісти

1,9

2,4

2,5

Баланс: (добра+дуже добра) — (досить погана+дуже погана)

-60,3

-54,6

-60,3

Середня оцінка

2,14

2,22

2,17


Оцінка рівня добробуту родини,
% респондентів

9’20

5’21

9’22

Дуже погана

12,3

10,4

10,5

Досить погана

27,5

25,5

28,1

Не погана і не добра

49,7

47,6

49,5

Добра

7,0

13,0

8,5

Дуже добра

0,5

0,9

1,1

Важко відповісти

3

2,6

2,3

Баланс: (добра+дуже добра) — (досить погана+дуже погана)

-32,3

-22,0

-29,0

Середня оцінка

2,55

2,68

2,61

Загальні висновки. Порівняльні результати трьох соціологічних досліджень у частині самооцінки респондентами рівня добробуту надають дещо неочікувану картину. Так, оцінки вересня 2022 як стосовно економічного стану країни, так і добробуту родин значною мірою близькі до відповідних оцінок економічного стану і добробуту два роки тому — у вересні 2020р. Дещо вищі оцінки спостерігались у травні 2021р., в умовах посилення макроекономічної стабілізації і послідовного підвищення заробітних плат.

Подив може викликати рівень самооцінки власного добробуту у вересні 2022р., близький до «довоєнного» 2020р. Певною мірою це може бути пояснене тим, що оцінка здійснюється за суб’єктивною шкалою «поганий-добрий», тобто значною мірою співвідноситься з рівнем очікувань в економічній сфері. Оскільки ці очікування під час війни є переважно негативними, це знижує «базовий рівень» оцінок, тому об’єктивно гірша ситуація може суб’єктивно оцінюватися приблизно так само, як і в 2020р.


[1] Див.: Якименко Ю. та ін. Україна: від війни до миру та відновлення. / К.: Центр Разумкова, Вересень 2022, — https://razumkov.org.ua/images/2022/17/2022_MATRA_SEPTEMBER.pdf.

Василь Юрчишин

Директор економічних і соціальних програм


Народився в 1955 р. в Кам’янці-Подільському.

Освіта:

Київський державний університет імені Т. Шевченка, факультет кібернетики (1977).

Кандидат фізико-математичних наук (1989).

Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України (1994).

Доктор наук з державного управління (2003).

Автор близько 100 наукових праць.

Робота:

Протягом 1977–1993 р. працював в Київському університеті на посадах інженера, наукового та старшого наукового співробітника; 

1994–1999 — головний дослідник з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень, Фонду розвитку банківської справи і фінансів;

1999–2004 — доцент кафедри економічної політики Української (нині Національної) академії державного управління при Президентові України;

1999–2004 — директор з досліджень Агентства гуманітарних технологій, потім Агенції соціального проектування;

2002–2003 — радник Міністра економіки України;

з квітня 2004 р. — професор кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України;

з червня 2005 р. — директор економічних програм Центру Разумкова.

(044) 201-11-90

yurchyshyn@razumkov.org.ua