Введення акцизу на виробництво електроенергії з ВДЕ: причини та наслідки для економіки України

Замість того, щоб виконувати умови Меморандуму про взаєморозуміння із інвесторами у відновлювану енергетику від 10 червня 2020р. (Меморандум) Уряд ініціював введення нового податку на виробництво е/е з ВДЕ. Так, згідно із положеннями законопроектом №5600 (зареєстрований 2 червня 2021р.) передбачається застосування акцизу у розмірі 3,2% на «зелену» е/е.

Довідково: Рівень оплачених боргів що виникли до 1 серпня 2020р. станом на травень 2021р. становить 26% (з 22,4 млрд. грн сплачено 5,9 млрд. грн.). У період з 1 січня по 10 травня 2021р. рівень сплати за е/е, що виробляється із ВДЕ складає 91%. Якщо деформації ринку не будуть усунуті, то  цей показник у другому півріччі ймовірно скоротиться до 80%.[1]

Як прогнозує НКРЕКП загальна вартість виробленої за «зеленим тарифом» електроенергії в 2021р. збільшиться на 24% порівняно з 2020р. — до 51,26 млрд грн[2], що вдвічі більше, ніж в 2019р. Загальна сума акцизу, в перерахунку на весь 2021р. становитиме близько 1,64 млрд. грн.

Деякі урядовці вважають, що найбільшою проблемою ринку е/е в Україні є швидкий розвиток генерації з ВДЕ, тому КМ України за активної участі НКРЕ КП намагається максимально ускладнити її роботу. Тому, наразі, маємо парадоксальну ситуацію, коли з одного боку існує велика заборгованість перед виробниками «зеленої» електроенергії, а з іншого, — найбільший зиск від деформації ринку отримують промислові підприємства з високими викидами парникових газів за рахунок неприродньо низьких цін (більш ніж на 30% нижчих ніж у сусідніх країнах[3]).

В той час, коли країни ЄС створили такі економічні механізми, коли підприємства  з високим рівнем парникових викидів сплачують значні екологічні податки, а для ВДЕ створюється режим найбільшого сприяння, український Уряд протягом останніх майже двох років робить усе навпаки — стимулює екологічно небезпечне виробництво й гальмує розвиток виробників чистої енергії.

Таким чином, слід констатувати, що урядова команда попри усі заяви щодо досягнення цілей кліматичної нейтральності взяла чіткий курс на руйнацію інвестиційного клімату у секторі ВДЕ. Адже підсилення податкового навантаження разом із невиконанням умов Меморандуму та Закону України № 810-IX надає інвесторам чіткий сигнал, що українська влада не тільки не бажає виконувати взяті на себе зобов’язання, але й намагається ще більше погіршити фінансовий стан підприємств альтернативної енергетики.

Заради об’єктивності варто підкреслити, що Меморандум хоча й містить слушні пропозиції щодо взаємодії між Урядом та інвесторами, однак його положення, насамперед, зосереджуються на механізмах із погашення заборгованості й меншою мірою фокусуються на системних вадах діючої моделі ринку. Але це є речі взаємопов’язані, оскільки без удосконалення ринкової моделі забезпечити погашення заборгованості та сталий розвиток ВДЕ неможливо.

Уряд сумнівними тактичними рішеннями може перекреслити виконання стратегічної цілі України щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2060р. (визначена в Національній економічній стратегії України до 2030р.). Також, потрібно зазначити, що розвиток ВДЕ є ключовим елементом у формуванні Другого Національного визначеного внеску (НВВ2) у рамках виконання Паризької кліматичної угоди.

Європейські державні та фінансові інститути, на сьогодні, є вкрай чутливими відносно дотримання країнами своїх зобов’язань у сфері декарбонізації та сприянні інвесторам у секторі ВДЕ. Тому, у разі коли українська влада не повернеться до виконання своїх правових зобов’язань із погашення заборгованості й буде ставити нові перешкоди на шляху досягнення цілей кліматичної нейтральності, то це призведе до недоотримання інвестицій українською економікою на період до 2030р. на десятки мільярдів євро.

Потужна міжнародна екологічна фінансова корпорація NEFСO 3 червня 2021р. оголосила про призупинення фінансування проектів у секторі ВДЕ  доти, доки не буде створено передбачуваної і стійкої структури, а Уряд України не буде дотримуватися досягнутих домовленостей. Також ця компанія вважає застосування акцизу на е/е з ВДЕ є дискримінаційним кроком по відношенню до інвесторів й пропонує замість такого непродуманого рішення збільшити плату на викиди CO2.[4]

Компанія Modus Energy у квітні ц.р. подала позов проти держави України, оскільки вважає що державне підприємство «Гарантований покупець» змусило підписати її дочірні компанії додаткову угоду, що передбачає зниження доходів. Ще близько 10 компаній розглядають можливість подати позови проти українського Уряду з питання порушення прав інвесторів у альтернативній енергетиці.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020р. склав $868,2 млн, тоді як у 2019р. чисті надходження становили $5,86 млрд. Відтік інвестицій в Україну зафіксовано вперше із 2015р[5] й одним із вагомих чинників цього стала руйнація інвестиційного клімату у секторі ВДЕ.

Через деформацію ринку електричної енергії внаслідок постійних законодавчих змін та неефективності діючої моделі ринку перед Україною постала реальна загроза з реалізації стратегічно важливого проекту інтеграції енергосистеми України з ENTSO-E. Підтвердженням цьому є заява керівника Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я.Копача, яку він зробив 10 червня 2021р. про неможливість сертифікації НЕК «Укренерго» через її великі борги перед зеленою генерацією[6].
[1]
Меморандум про взаєморозуміння: рік після підписання — УВЕА,  https://drive.google.com/file/d/1FOnkZTHRLv-DaetU2RIAR-Wt1QZ1H4ui/view

[2] НКРЕКП прогнозує збільшення вартості виробленої е/е з ВДЕ в 2021р на 24% — до 51 млрд грн — ExPro, https://expro.com.ua/novini/nkrekp-prognozu-zblshennya-vartost-virobleno-ee-z-vde-v-2021r-na-24---do-51-mlrd-grn

[3] Джерело: Державне підприємство «Оператор ринку» —  https://www.oree.com.ua/

[4] Джерело: NEFСO — https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2021/06/Green-tariffs-Ukraine_Comment-by-Nefco_3-June-2021.pdf

[5] НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України у понад $868 мільйонів — Investory news, https://investory.news/nbu-zafiksuvav-vidtik-inozemnix-investicij-z-ukraini-u-ponad-868-miljoniv

[6] Джерело: mind.ua — https://mind.ua/news/20227231-energospivtovaristvo-ne-mozhe-sertifikuvati-ukrenergo-do-pokrashchennya-finstanu-kompaniyi

Володимир Омельченко

Директор енергетичних програм


Народився в 1967 р. в Києві.

Освіта:

Київський політехнічний інститут, факультет хімічного машинобудування (1992).

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

Робота:

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК «Нафтогаз України», очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

(044) 206-85-02

omelchenko@razumkov.org.ua

volodymyr.omelchenko