Річний звіт 2017

ВСТУПНЕ СЛОВО


Традиційно висока якість досліджень Центру Разумкова в 2017р. отримала чергове підтвердження міжнародним визнанням.

За результатами року Центр покращив свої позиції в авторитетному світовому рейтингу аналітичних центрів “2017 Global Go To Think Tank Index”, який щороку готує Програма аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсильванії (США). За підсумками року, Центр Разумкова посів 44 місце серед усіх аналітичних центрів з урахуванням США, 29 — без урахування США та 4 — в регіоні Центрально-Східної Європи.

Центр Разумкова став повноправним членом найстарішої європейської мережі аналітичних центрів — Транс’європейської асоціації політичних досліджень (TEPSA). Від початку свого членства Центр Разумкова активно проявив себе, беручи участь у ініціативах мережі. Експерти Центру взяли участь у двох “Пре-президентських конференціях” TEPSA, які зазвичай передують головуванню тієї чи іншої країни в Раді ЄС.

Попри те, що Україна не належить до “Групи 20” (G20), Центр Разумкова долучився до роботи T20 (Think 20), міжнародної консультативно-дорадчої групи, що готує рекомендації для G20. Уперше взявши участь у роботі самміту Т20 29–30 травня 2017р. в Берліні, представник Центру Разумкова (науковий консультант Центру В.Сіденко) увійшов до складу однієї з робочих груп цього представницького форуму.

У той же час наш аналітичний доробок було безпосередньо втілено в державну політику: розроблена за активної участі експертів Центру Разумкова “Енергетична стратегія України до 2035 року” була схвалена на засіданні Кабінету Міністрів України.

Можемо похвалитися й тим, що експерти Центру Разумкова розробили і презентували Індекс поточної економічної спроможності. Це новий узагальнений показник, що характеризує різні аспекти купівельної спроможності суспільства, його доступу до грошових ресурсів, і може слугувати оцінкою стану та тенденцій соціально-економічного середовища України.

Серед публікацій минулого року потрібно відзначити насамперед грунтовні монографії, присвячені проблемам конституційного процесу в Україні та розвитку партійної системи, а також низку видань з проблем реформування сектору безпеки і впровадження сучасного управління і демократичного цивільного контролю, здійснені в рамках завершеного спільного проекту з DCAF (Женевським центром демократичного контролю над збройними силами).

Інші дослідження Центру Разумкова стосувалися тематики кризовихпроцесів в економіці та напрямів їх подолання, комплексного аналізу енергетичних ринків, шляхів врегулювання (мінімізації) російсько-українського конфлікту, конституційної, судової та пенсійної реформ. Ці теми будуть у фокусі нашої уваги й надалі.

Динамічні процеси у світі, в Україні та навколо нашої країни, що породжують нові та підсилюють старі виклики, засвідчують, що й потреба в якісній аналітиці, й міра відповідальності лише зростатимуть.

Ми до цього готові.

Анатолій РАЧОК,
Генеральний директор Центру Разумкова

Повний текст звіту (PDF)