Участь у міжнародній конференції "Нафтогазовий комплекс України на шляху реформування, модернізації, розвитку"

27 жовтня 2016

На міжнародній конференції "Нафтогазовий комплекс України на шляху реформування, модернізації, розвитку", що проходила 26 жовтня 2016р. виступив директор Енергетичних програм Центру Разумкова В. Омельченко з доповіддю «Актуальність прийняття нової енергетичної стратегії України». У своїй доповіді він, зокрема, сказав, що формально діюча Енергетична стратегія України на період до 2030р., що була прийнята КМ України 24 липня 2013р. не відповідає завданням сьогодення, оскільки її прогнозні показники та ключові положення не відповідають реаліям  сучасного етапу розвитку вітчизняної енергетики. 

Також В.Омельченко відзначив, що Центром Разумкова разом з Національним інститутом стратегічних досліджень був розроблений проект новий проект Енергетичної стратегії України до 2035р. Він насамперед, спрямований на вирішення проблем енергетичної безпеки в умовах виживання держави за обставин зовнішньої агресії із застосуванням як збройних сил, так і невійськових впливів й пропонує механізми трансформаційного характеру на період до 2020р. та визначає стратегічні орієнтири розвитку до 2035р. Доповідач підкреслив,що головна мета розвитку енергетики на період до 2020р. — забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Стратегічне бачення: Енергетична галузь України — економічна запорука державного суверенітету, елемент належного врядування, надійний базис сталого розвитку конкурентної економіки та невід’ємна частина європейського енергетичного простору. Під час розробки проекту Нової енергетичної стратегії України враховувалася довгострокова стратегічна мета — виведення країни на рівень енергетичної самодостатності в перспективі до 2035р. 

Володимир Омельченко

Директор енергетичних програм


Народився в 1967 р. в Києві.

Освіта:

Київський політехнічний інститут, факультет хімічного машинобудування (1992).

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

Робота:

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК «Нафтогаз України», очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

(044) 206-85-02

omelchenko@razumkov.org.ua

volodymyr.omelchenko