Особливості ідентичності окремих мовних і національних груп

24 січня 2017

Під час попередніх досліджень Центру Разумкова були виявлені взаємозалежність і взаємовплив між різними аспектами ідентичності — мовної, культурної, національної, громадянської1. Зокрема, такі чинники, як українська національність, українська мова як рідна, належність до української культурної традиції помітно впливали на оцінки респондентами рівня патріотизму, сприйняття України як Батьківщини, бачення бажаного статусу мов та перспектив культурних традицій, розуміння нації, підтримку територіальної цілісності України та вибір її геополітичного вектора розвитку.

Проведене у 2015р. опитування дає можливість продовжити дослідження зв'язку між різними аспектами ідентичності громадян. Враховуючи ситуацію, в якій перебуває Україна, зокрема, російську агресію, анексію Криму та конфлікт на Донбасі, видається надзвичайно актуальною проблема особливостей ідентичності різних суспільних груп, зумовлених відмінностями їх мовної та національної ідентифікації.

Для цього серед респондентів були виокремлено три групи на основі відмінностей мовної ідентичності (україномовні, двомовні, російськомовні респонденти) і дві групи за національною самоідентифікацією (українці і росіяни). Порівняння між собою груп у кожній з категорій дає можливість оцінити як спільні риси, так і наявні відмінності.

Вирізка досладження в pdf