Круглий стіл "Вибори і виборче право в Україні до і після війни"

11 серпня 2022

Медіа

11 серпня 2022р. у Центрі Разумкова в онлайн-режимі відбувся Круглий стіл «Вибори і виборче право в Україні до і після війни» та презентація видання «Виборчий кодекс України. Книга І. Загальна частина. Науково-практичний коментар», підготовленого групою відомих українських вчених-правознавців, юристів-практиків, незалежних експертів.

Захід проводився Центром Разумкова спільно із Офісом Ради Європи в Україні (Венеційською Комісією). В ньому взяли участь українські вчені-правознавці з Івано-Франківська, Ірпеня, Вінниці, Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Чернівців, Харкова, польські вчені конституціоналісти із Жешова та Лодзя, народні депутати України попередніх скликань, судді Конституційного Суду України у відставці, незалежні експерти.

Учасників Круглого столу привітали Президент Центру Разумкова, шеф-редактор журналу "Національна безпека і оборона" Юрій Якименко та Голова Офісу Ради Європи в Україні Стен НЬОРЛОВ. Відзначаючи важливість процесу збереження демократії в Україні загалом, забезпечення незворотності її цивілізаційного розвитку як демократичної держави, Президент Центру Разумкова Ю.Якименко підкреслив особливу роль у цьому процесі виборів та виборчого права як такого. На його думку, саме через вибори втілюється в життя головне гасло Венеційської Комісії «Демократія через право» і через виборчі процедури матеріалізується народовладдя як основа демократії в сучасній державі. Саме тому значення виборів і виборчого права для мирного майбутнього України є безцінними,

Голова Офісу Ради Європи в Україні пан Стен Ньорлов у своєму вітальному слові, зокрема, зазначив, що сама «презентація видання «Виборчий кодекс України. Книга І. Загальна частина. Науково-практичний коментар» малавідбутись ще у лютому цього року. Однак, війна, яку розв’язала російська федерація проти України, завадила цьому. І хоч вибори є інструментом мирного часу, ми маємо вже зараз думати, які ризики ця війна принесла длямайбутнього виборчого процесу. Вже зараз потрібно говорити, думати, аналізувати шляхи розвитку виборчогозаконодавства та практики, які потрібно впроваджувати після перемоги України для того, щоб воно відповідалоголовним принципам та стандартам Ради Європи та найкращим європейським практикам».

Презентуючи книгу «Виборчий кодекс України. Книга І. Загальна частина. Науково-практичний коментар»керівник авторського колективу видання д.ю.н. доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член Науково-консультативної ради при Верховному Суді Юрій Ключковський, зокрема, відзначив, що авторський колектив Коментаря сподівається не тільки привернути увагу широкого кола читачів до самого видання, а й ініціювати роздуми про перспективи виборчого права у повоєнній Україні. Керівник авторського колективу розповів про особливості праці над Коментарем загальної частини Виборчого кодексу, а також про виявлені під час праці над ним низки проблеми національного виборчого законодавства, в т.ч. і фактичну незавершеність самої кодифікації останнього. Так, поза процесом «кодифікації виборчого законодавства», залишилися два важливі закони – про Центральну виборчу комісії та про державний реєстр виборців, що виявилося не зовсім позитивним явищем, яке може привести як до виникнення певних колізій серед відповідних нормативних актів, так і до появи сумніву щодо самого значення Виборчого Кодексу як базового акту виборчого законодавства.

Своїми міркування про окремі частини видання «Виборчий кодекс України. Книга І. Загальна частина. Науково-практичний коментар» на засіданні Круглого столу поділились члени робочої групи по його підготовці (співавтори Коментаря), а саме: Наталія БОГАШЕВА, науковий консультант управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян секретаріату Касаційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук; Олег МАРЦЕЛЯК, професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук; Олена БОЙКО, докторант Інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат наук державного управління; Андрій МАГЕРА,заступник Голови Центральної виборчої комісії у 2007–2018 роках, член Центру Разумкова; Олександр БУРМАГІН, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Володимир ВЕНГЕР, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук.

Відзначаючи працю авторського колективу над підготовкою видання «Виборчий кодекс України. Книга І. Загальна частина. Науково-практичний коментар», учасники Круглого столу у своїх виступах торкнулися різних аспектів місця та ролі виборів в конституційному розвитку України загалом та стану її виборчого права зокрема. У дискусії активну участь взяли: Олександр Сушинський — директор навчально-наукового інституту державного управління Національного університету "Львівська політехніка", Віктор Шишкін — суддя Конституційного Суду України у відставці, народний депутат України попередніх скликань, перший Генеральний прокурор України, Олена Бориславська — професор кафедри конституційного права Львівського національного університету ім. Івана Франка, Володимир Cущенко — відомий правозахисник, довголітній декан правничого факультету Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», Федір Медвідь професор кафедри теорії держави та права Інституту права МАУП, Петро Стецюк — суддя Конституційного Суду України у відставці, науковий консультант з правових питань Центру Разумкова.

Дискусія транслювалася на сайті Центру Разумкова — razumkov.org.ua та на YouTube.