Круглий стіл "Конституційне закріплення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України: проблеми реалізації"

27 червня 2022

Медіа

27 червня  2022р. об 11:00  у Центрі Разумкова в онлайн-режимі відбувся Круглий стіл «Конституційне закріплення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України: проблеми реалізації» 

Захід проводився за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні та у співпраці з Українсько-польським клубом конституціоналістів.  

До дискусії були запрошення українські та зарубіжні вчені конституціоналісти, політологи, міжнародники, судді Конституційного Суду України та судді Конституційного Суду України у відставці, судді Верховного Суду України, народні депутати України, незалежні експерти.

Учасників Круглого столу привітали Президент Центру, шеф-редактор журналу "Національна безпека іоборона"  Юрій Якименко та заступник директора Фонду Ганса Зайделя в Україні  Олена Максимова.  Відзначаючи важливість належної  реалізації конституційних положень щодо  незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, його значення для майбутнього нашої держави, окремі слова вдячності були сказані співробітникам Центру Разумкова та багатолітнім учасникам його наукових заходів  – вченим-правознавцям, політологам, суддям Конституційного та Верховного судів України, експертам, які сьогодні захищають нашу Батьківщину в лавах Збройних сил України та батальйонах територіальної оборони. 

У своїй вступній промові науковий консультант з правових питань Центру Разумкова, суддя Конституційного Суду України у відставці Петро Стецюк відзначив важливість  винесених  на публічне обговорення питань щодо правової природи та особливостей конституційних змін, про незворотність європейського та євроатлантичного курсу України (2019 р.), стану їхньої реалізації в сучасних умовах, а також основних напрямків та перспектив реалізації належного виконання цих конституційних приписів.  В той же самий час, було підкреслено важливість надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу та виконання т.з.  попередніх вимог, які зголошені до України як потенційного кандидата в члени Європейського Союзу. Серед останніх, зокрема вимога впровадження  законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, яка, серед іншого, стала предметом обговорення учасників Круглого столу – судді  Конституційного Суд України, д.ю.н. проф. Віктора Колісника, судді Конституційного Суд України у відставці, д.ю.н. проф. Миколи Козюбри, судді Конституційного Суду України у відставці, народного депутата України попередніх скликань, першого Генерального прокурора України, к.ю.н., доц. Віктора Шишкіна.  Питанню майбутнього реформування законодавства про Конституційний Суд України був присвячений виступ також консультанта Німецького фонду міжнародного правового співробітництва (IRZ), відомого експерта з конституційного права Генадія Рижкова. 

Народний депутат України, представник парламентської фракції «Європейська солідарність», к.політ.н. доц. Ростислав Павленко, звернув увагу як на політичне значення конституційних змін 2019 року, так і на їхню правову природу, серцевиною якої, на його думку, є блок юридичних гарантії належної діяльності глави держави, парламенту та уряду щодо забезпечення незворотності   європейського та євроатлантичного курсу України. Народний депутат України висловився також за необхідність у найближчому   майбутньому створення окремого спеціального органу  по комплексній реалізації державної політики щодо забезпечення незворотності   європейського та євроатлантичного курсу України, а також широкої науково-експертної дискусії із залученням представників громадянського суспільства

Надзвичайно цікавим на Круглому столі був виступ відомого польського  вченого-конституціоналіста, одного із співзасновників  Українсько-польського клубу конституціоналістів, завідувача кафедрою конституційного та міжнародного права Жешувської Академії (Вищої школи права та адміністрації в Жешові) проф. Кшиштофа Екхартда, який доповів про особливості проходження шляху Польщею від статусу кандидата до статусу повноправного члена Європейського Союзу.

Питанням особливості процесу конституціоналізації асоціації України з Європейським Союзом, першочерговими завданнями України на шляху до набуття  повного правного членства у Європейському Союзі були присвячені виступи співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова к.ф.н Михайла Пашкова та д.ю.н. Ольги Стрельцової. завідувача кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету України.

Своїми міркуваннями щодо особливостей набуття України членства у ЄС поділились також Андрій Магера (член Ради Центру Разумкова, відомий український експерт з конституційного права, заступник Голови Центральної Виборчої Комісії України 2007-2019 рр.) та к.ю.н. Альберт Єзеров (суддя  Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду).

В роботі Круглого столу взяли участь також народний депутат України попередніх скликань, д.ю.н., проф. НУ «Києво-Могилянська Академія» Юрій Ключковський, завідувач кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» к.ю.н., доцент Дмитро Терлецький, старший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, д.ю.н., проф. Олександр Батанов, професор кафедри конституційного права Київського національного університету ім.Тараса Шевченка д.ю.н. Олег Марцеляк,  науковий консультант з правових питань Центру Разумкова, відомий правозахистник  к.ю.н Володимир Сущенко,   науковий консультант з правових питань Центру Разумкова, завідувач кафедрою  загально-теоретичного правознавства та публічного права НУ «Києво-Могилянська Академія», д.ю.н проф. Анатолій Заєць,  керівник проектів з конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко,  декан магістратури Інституту права, психології та інноваційної освіти Інститут психології і права НУ «Львівська політехніка», д.ю.н Мирослава Сірант,  завідувач кафедрою конституційного і  муніципального права Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна к.ю.н. доцент   Марк Воронов та інші відомі вчені-конституціоналісти та юристи-практики.

Дискусія транслювалася на сайті Центру Разумкова — razumkov.org.ua та на YouTube.