2019

Citizens of Ukraine About Themselves,  the Country and Its Future

Громадяни України про себе, країну та її майбутнє

  • Critical View of the Present, Hope for the Better, and Faith in the Future.
  • Patriotism, Respect for National Symbols, and Rethinking of History
  • The European and Euro-Atlantic Choice: Guarantee of Secure and Successful Future of Ukraine
  • Russia: Threats, Negative Impact, and Readiness to Resist


  • Критичний погляд у сьогодення, надія на краще, віра в майбутнє
  • Патріотизм, повага до символів держави, переосмислення історії
  • Європейський та євроатлантичний вибір – гарантія безпечного та успішного майбутнього України
  • Росія: загрози, негативний вплив, готовність до протидії

Дослідження "Україна-2019: в очікуванні обережного оптимізму"


Україна напередодні року виборів: в очікуванні обережного оптимізму
Макроекономічне середовище України у 2019р.


2018

Порівняльний аналіз позицій влади і громадян України з питань забезпечення безпеки громад під час децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування 

М.Сунгуровський (керівник проекту) та ін.

Безпекові аспекти децентралізації влади в Україні розглядаються не вперше, але їх актуальність не зменшується. Перебіг децентралізації в Україні є неоднозначним. В окремих громадах втілюються лише фрагменти потрібної системи
громадського захисту (залежно від тематики донорських чи відомчих проектів – переважно утворюються протипожежні дружини). Інші громади зрозуміли необхідність більш комплексного підходу та пішли шляхом утворення центрів
безпеки, де розташовуватимуться служби пожежної охорони, поліції, швидка допомога, аварійно-рятувальні підрозділи.

Спірними питаннями залишаються сфери безпекових повноважень, які держава готова делегувати громадам (забезпечення правопорядку, територіальна самооборона), і рівень їх розмежування, – що, на думку державного керівництва,
може загрожувати втратою монополії на застосування сили. Немає однозначної думки з цього приводу і серед громадян України та експертного середовища, що вимагає додаткових обговорень цієї проблеми і пошуку нестандартних
підходів до її розв’язання.

Думки, висловлені в цьому виданні, не обов’язково відбивають позицію чи схвалюються грантодавцем.


Российско-украинский конфликт: перспективы и параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе

Руководитель проекта – Михаил Пашков
Редакторы – Алла Чернова, Анна Пашкова, Валерия Клименко
Бильд-редактор – Андрей Хопта
Дизайн и макет – Александр Шаптала
В работе над изданием также принимали участие сотрудники Представительства
Фонда Конрада Аденауэра в Украине Екатерина Белоцерковец и Юрий Сильвестров.


Україна на порозі об’єднаної Європи
Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
Михайло МІЩЕНКО

Монографія присвячена вивченню трансформаційних процесів в Україні після розпаду Радянського Союзу. Автори досліджують закономірності
тривалого і складного переходу від радянського минулого до сучасної демократичної Української держави, виявляють динаміку основних параметрів українського соціуму під час цього переходу, встановлюють “больові точки”, які досі заважають українському народу ввійти до структур об’єднаної Європи.

Видання здійснено в рамках проекту Центру Разумкова “Геополітичний вибір України 1991-2017рр.” за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.
Керівник проекту Ю.Якименко.


Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 “security, energy efficiency, competitiveness”


APPROVED by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 18 August, 2017 No. 605-p