Журнал «Національна безпека і оборона» - 2017

Зміст статті

2017

1-2 Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України

  • Ідентичність громадян України: ціннісно-орієнтаційний аспект
  • Зміст та інституційне забезпечення державної політики у сфері ідентичності
  • Процес формування спільної загальнонаціональної ідентичності громадян: чинники впливу, основні засади і напрями
  • Концепція формування загальнонаціональної ідентичності громадян України
  • Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України

3-4 Політична культура і парламентаризм в Україні: сучасний стан та основні проблеми

  • політична культура громадян України: стан, особливості, тенденції
  • головні проблеми сучасного етапу розвитку парламентаризму в Україні
  • особливості політичної культури громадян України та напрями її розвитку
  • актуальні проблеми становлення і функціонування українського парламентаризму
  • політична культура українського суспільства і стан парламентаризму на сучасному етапі: проблеми і тенденції розвитку, шляхи удосконалення