У Центрі Разумкова відбулась презентація публікації аналітичного дослідження "Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України".

06 березня 2017

3 березня 2017р. у Центрі Разумкова відбулась презентація публікації аналітичного дослідження "Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України".

Швидкі інтеграційні зміни, характерні для сучасного світу, вимагають від країн високого рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, макроекономічної та інституційної стійкості. Водночас, поява цілого ряду успішних висхідних країн та їх активне включення у сучасні мережі формування доданої вартості створюють ситуацію, коли результативність та ефективність «старих» чи «традиційних» економічних союзів може бути поставлена під сумнів, а з тим – необхідним стає втілення нових глобальних і трансконтинентальних проектів, що фактично й означає появу нових інтеграційних глобальних проектів.

Одним з таких трансконтинентальних проектів, спроможним суттєво вплинути на міжнародні економічні відносини, часто розглядається т.зв. Ініціатива шовкового шляху, започаткована Китаєм і спрямована на створення торговельної, інвестиційної, транспортної, культурологічної трансконтинентальної мережі. Україна може стати активним учасником вказаного проекту, що надасть країні суттєвого прискорення у розбудові сучасної інвестиційно-інноваційної інфраструктури, а з тим – і стійкого довгострокового розвитку.

Зважаючи на багатоаспектність визначеної проблемної сфери, до публікації також включені авторські статті провідних вітчизняних фахівців з окремих питань формування сучасної конкурентоспроможної економіки України.