Презентація та обговорення дослідження "Заборгованість в секторі ВДЕ: шляхи виходу із кризи неплатежів"

13 жовтня 2020

15 жовтня у приміщенні Центру Разумкова відбулась презентація та обговорення аналітичного дослідження «Заборгованість в секторі ВДЕ: шляхи виходу із кризи неплатежів».

Безпосередньо із текстом презентованого аналітичного дослідження можливо ознайомитись за посиланням, або на веб-сайті razumkov.energy в розділі «Дослідження», де також доступна доповідь «Перший рік ринку електроенергії».

Організатор заходу: Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

Учасники: Олександр Мартинюк — в.о. Генерального директора директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики України; Олександра Гуменюк — директор Європейсько-Українського енергетичного агенства; Світлана Чекунова та Максим Білявський — провідні експерти із енергетики Центру Разумкова.

Модератор — Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.
ВИСНОВКИ


Неврегульована криза неплатежів у секторі ВДЕ призведе в найближчому майбутньому до падіння ВВП та зупинки євроінтеграції України — Центр Разумкова


Такого висновку дійшли експерти Центру Разумкова під час проведення аналітичного дослідження «Заборгованість в секторі ВДЕ: шляхи виходу із кризи неплатежів», де були проаналізовані причини боргової кризи, оцінено наслідки від невиконання державою зобов’язань викладених у Меморандумі, а також здійснено аналіз діючого правового поля та запропоновано першочергові заходи щодо подолання кризи неплатежів.

Свою позицію автори аналітичної доповіді пояснюють тим, що у разі невжиття додаткових антикризових заходів реалістичним є сценарій за яким непогашена заборгованість перед «зеленою» генерацією наприкінці 2020р. складатиме більше 30 млрд.грн, а в 2021р. цей обсяг подвоїться.

Це призведе до браку коштів на реконструкцію та модернізацію об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі, зокрема генеруючих потужностей, у тому числі в рамках НПСВ. Внаслідок цього зменшаться експортні можливості нашої держави у частині поставок електроенергії на європейський ринок, а також призупиниться процес синхронізації енергосистеми України та ЄС. Відтак відбудеться збільшення імпортних операцій із закупівлі електроенергії та інших ресурсів із РФ та Білорусі за неринковими цінами та великим політичним навантаженням.

Політичні наслідки матимуть місце, зокрема у частині ризиків зриву виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію із Європейським Союзом та Паризькою кліматичною угодою. Це максимально ускладнить приєднання України до фінансових програм ЄС, пов’язаних із Green Deal. Таким чином, відбуватиметься відхід від євроінтеграційного вектору розвитку нашої держави, який закріплений у Конституції України.

Експерти одноголосно звернули окрему увагу на те, що для України, щоб розраховувати на конкурентоспроможність її економіки вкрай важливо рухатися у європейському тренді амбіцій програми Green Deal, включно, з новою водневою стратегією.

Автори дослідження також розглянули сценарій врегулювання кризи заборгованості для альтернативної енергетики за яким відбудеться поступове зростання частки ВДЕ — до понад 25% до 2030р. та середньорічний приріст ВВП на $3 млрд. (близько 2%). Такий показник буде досягатись за рахунок забезпечення повноцінного функціонування сектору ВДЕ та збереження інвестиційного інтересу до України, який активує надходження приватних та кредитних коштів, а також сприятиме розвитку суміжних секторів економіки та зростанню доходу бюджетів усіх рівнів від сплати податків.

На думку експертів Центру Разумкова, для врегулювання кризи неплатежів в секторі ВДЕ необхідно усім державним органам та учасникам ринку невідкладно долучитись до вирішення фінансової кризи та практично реалізувати наступні фінансові механізми:

  • Часткове фінансування оплати за вироблену енергію з ВДЕ з державного бюджету України (згідно із Законом 810-IX, з Державного бюджету може бути погашено не менше 20% боргів за «зеленим» тарифом).
  • Погашення наявної заборгованості через механізм ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України).
  • Залучення на пільгових умовах кредитів європейських та державних банків України
  • Приведення тарифу на передачу електроенергії ПрАТ «НЕК Укренерго» до економічно обґрунтованого рівня за умови збереження конкурентоздатності української промислової продукції.

Дослідження, яке знаходиться у відкритому доступі на веб-сайті енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, презентували його автори: Володимир Омельченко, Світлана Чекунова та Максим Білявський. Дана аналітична доповідь — це логічне продовження попередніх досліджень з даної тематики, що мають на меті створення сприятливого інвестиційного клімату для досягнення Україною цілей Паризької кліматичної Угоди та у перспективі — вуглецевої нейтральності.